(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Koho informovat o rekonstrukci bytu

Koho informovat o rekonstrukci bytu

Reklama
Reklama

11.2.2020 – Kupujete byt, který bude potřebovat větší či menší úpravy? Některé z nich mohou vyžadovat stavební povolení či ohlášení. Avšak vždy je třeba informovat družstvo či vedení SVJ. U družstevních bytů je schválení rekonstrukce normou. Slušnost je také oznámit úpravy ostatním obyvatelům domu.

Stavební úřad, bytové družstvo a SVJ
Stavební zákon užívá pro rekonstrukci pojem stavební úprava. Ta je definována jako rekonstrukce bytu, která mění dokončenou stavbu, ale zachovává vnější půdorys stavby. Pak existuje pojem údržba stavby, která by se dala laicky shrnout jako modernizace. Podle odborného názvosloví totiž “zabezpečuje stávající stav stavby před další degradací, a prodlužuje tím její životnost”.

Každopádně pokud nebudete zasahovat do nosných konstrukcí domu a nebude se měnit užívání bytu (například místo bydlení na kancelář), není vyžadováno stavební povolení ani stavební ohlášení.

Nicméně mnoho SVJ vyžaduje, aby spoluvlastníci ohlásili rekonstrukci bytu vedení SVJ a zároveň doložili, že nezasáhnou do nosných konstrukcí a společných částí domu. To mohou být například schodiště, chodby, vodoinstalace, balkón, rozvody tepla, elektřiny, plynu, nebo třeba zábor společných prostor na úkor vlastníků pro bytovou jednotku. Pokud by tomu tak bylo, je třeba udělení souhlasu k rekonstrukci shromážděním společenství. 

Jestliže plánujete rekonstruovat družstevní byt, souhlas vedení družstva je nutný. Vy totiž vlastníte pouze družstevní podíl a vlastníkem bytu je družstvo.

Nezapomeňte na sousedy
Ani ve svém bytě si nemůžete dělat vše, co se vám zlíbí. Jako v celé společnosti je vlastník bytu omezen tím, co by mohlo vadit druhému. V tomto případě sousedům. Přesně to definuje § 127 občanského zákoníku (sousedská práva). Vlastník se má zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval své sousedy nebo by vážně ohrožoval výkon jejich práva.

Nejen však podle zákona, ale i z hlediska běžné lidské slušnosti a dobrých sousedských vztahů je dobré sousedy o plánované rekonstrukci informovat.

Pokud jste menší dům, vyplatí se všechny sousedy obejít a seznámit je s vašimi plány. V případě většího domu sepište stručné oznámení a umístěte je na domovní nástěnku. Uveďte v něm, kdy rekonstrukce začne a kdy skončí. Přidejte si raději týden na nepředvídané komplikace.  Můžete krátce popsat, jaké práce se budou provádět a přidat jednoduchou omluvu za hluk a zvýšenou prašnost.

Buďte ohleduplní, udržujte pořádek
Představte si, že vás v šest ráno vzbudí vibrující vrtačky nad hlavou. Jestliže jste plánovali spát déle, určitě nezačnete váš den ve skvělé náladě. A pokud by vás čekal home office, budete po týdnu již značně nevrlí. Což hrozí i v případě důchodců či matek s malými dětmi.

Přitom stačí domluvit se s firmou, aby práce naplánovala na běžnější denní dobu. Noční klid sice platí pouze od 22.00 do 06.00 hodin, ale doporučuje se s hlučnými pracemi začínat v 8 hodin a končit nejpozději ve 20 hodin večer.

Nezapomeňte každý den večer uklidit nebo úklid zajistit. Stavební materiál nebo suť, ležící na linoleu na chodbě, poškodí majetek všech a vám přisoudí nálepku bezohledného souseda. Hlídejte firmu, aby zajistila bezpečné uložení a převoz materiálu, například uložením suti do pytlů či obložením výtahu ochrannými obaly.

Jestliže si již sousedé přijdou stěžovat, snažte se s nimi vše probrat a v klidu vyřešit. Ani vy, ani oni určitě nestojí o tahanice s policií za nedodržování nočního klidu. Či v budoucnu o pokažené sousedské vztahy v domě, kam jste se právě nastěhovali.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama