(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Plánujete stavbu rodinného domu? Pozor na překročení hlukových limitů

Plánujete stavbu rodinného domu? Pozor na překročení hlukových limitů

Reklama
Reklama

20.4.2021 – Stavebníkům bytových či rodinných domů je stanovena povinnost předložit daný záměr k posouzení z hlediska ochrany před hlukem orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle hlukového zatížení území, kde plánuje stavět, musí také zajistit a zaplatit případná protihluková opatření pro svoji stavbu.

Když stavíte u hlavní silnice
Jestliže máte pozemek v blízkosti hlavní silnice a plánujete na něm stavět rodinný dům, musíte počítat s hlučností, která souvisí s provozem na dopravní komunikaci. Pokud tudy doprava vedla i v minulosti, je na stavebníkovi rodinného domu, aby si pro svoji stavbu zajistil protihluková opatření. Nelze postavit dům a poté zahájit protest proti majiteli silnice a žádat po něm, aby například postavil protihlukovou stěnu. Doprava podél pozemku v tom případě vedla již předtím, a proto stavebník nového domu se svou žádostí neuspěje. Naopak, on je tím, který musí svou stavbu ochránit před hlukem.

Když stavíte kdekoli jinde
V prvé řadě je dobré si důkladně rozmyslet, na kterém místě svou stavbu realizovat. Dobré je vzít v úvahu i dosud nerealizované záměry, se kterými počítá územně plánovací dokumentace, a které mohou být v budoucnu zdrojem hluku. Například plán stavby nové komunikace, výrobní haly či jiné hlukem obtěžující stavby. Nový stavebník bude mít sice také nařízeno provést příslušná protihluková opatření. Ale lze zvážit, zda se vám na takovém místě bude dobře bydlet ještě třeba za dvacet let. Stavba rodinného domu není stavbou pro jednu generaci. Nebude lepší s ohledem na budoucí plánovaný vývoj území raději koupit pozemek jinde?

Při provádění stavby
Negativní účinky realizace staveb, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech. Stavební úřad je povinen v rámci stavebního řízení prověřit projektovou dokumentaci také z hlediska těchto kritérií, které se shrnují pod pojem “pohoda bydlení” obyvatel v dané lokalitě. Stanovisko vydá příslušná hygienická stanice.

Pohoda bydlení sice není nikde přesně definována, ale je obecně dána zejména kvalitou okolí, jako je právě nízká hladina hluku, čistota ovzduší, prašnost a podobné. Podle Nejvyššího správního soudu ČR jde o vše, co činí bydlením zdravým a vhodným pro všechny kategorie obyvatel.

Stavebník proto musí dbát, aby neohrožoval a nadměrně neobtěžoval okolí, zvláště hlukem a prachem. Doprava stavebních materiálů, hluk stavebních strojů a nástrojů – právě to patří mezi nejčastější příčiny stížností. A tak je nutno stavbu zabezpečit tak, aby sousedy obtěžovala co nejméně. Stavbu neurychlíte ani prací v noci, kdy je třeba dodržet noční klid od 22. hodiny do 6. hodiny ranní.

Když vás obtěžuje hlučná stavba v sousedství
Během řízení před stavebním úřadem mohou být stanoveny limity hluku, popřípadě protihluková opatření, které musí stavebník dodržovat. To lze zjistit u úřadu v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím.

Podnět ke kontrole dodržení podmínek stanovených ve stavebním řízení je možné podat na příslušném stavebním úřadu. Další možností je obrátit se na hygienickou stanici, která by měla provést měření hluku a zjistit, zda jsou limity dodrženy či porušovány. V případě jejich překročení může zakázat provoz zařízení způsobujících hluk nebo přikázat, aby stavebník učinil protihluková opatření.

Překračování limitu hluku je častější spíše u velkých developerských projektů, kde se používá těžká výkonná technika, než při stavbě jednoho rodinného domu. Developer sice může zažádat o výjimku z povinnosti dodržovat hlukové limity. Avšak i v tomto případě se lze před nadměrným hlukem bránit podáním podnětu na Ministerstvo zdravotnictví.

?
Stavba rodinného domu má přesná pravidla. Stavba rodinného domu má přesná pravidla

Proč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou Proč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou

Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební

Proč je dobré poznat sousedy dříve, než se nastěhujete? Proč je dobré poznat sousedy dříve, než se nastěhujete?

Koho informovat o rekonstrukci bytu Koho informovat o rekonstrukci bytu

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama