(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Kupujete pozemek? Nezapomeňte na příjezdovou cestu

Kupujete pozemek? Nezapomeňte na příjezdovou cestu

Reklama
Reklama

18.6.2021 – Zdá se to banální, ale sjezd na pozemek nelze zřídit kdekoli. Připojení pozemku ke komunikaci musí odpovídat požadavkům na rozhled pro bezpečné vyjíždění automobilů. Je přitom rozdíl, zda vyjíždíte na komunikaci v zastavěném nebo nezastavěném území, roli hraje i návrhová rychlost komunikace.

Před koupí pozemku…
Před zakoupením pozemku je důležité vědět, jak bude tento pozemek přístupný. Podle příslušných vyhlášek je nutné ke každé stavbě rodinného domu, stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb zajistit přístup pomocí zpevněné pozemní komunikace, široké nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby

Jestliže kupujete zasíťovaný pozemek, tato komunikace a vjezdy na jednotlivé parcely jsou již většinou součástí sítí. Jiné to je, pokud kupujete samostatný pozemek. Ten třeba nemusí být vůbec napojen na přístupovou komunikaci nebo bude přístupný po účelové komunikaci, která není v majetku vlastníka předmětného pozemku nebo nemá k této komunikaci vlastnická práva. Také se stává, že k pozemku vede pouze polní nezpevněná cesta, která je nevhodná z hlediska požárních předpisů a bude nutné ji přebudovat.

Tyto skutečnosti je nutné před koupí pozemku ověřit, aby nebylo zajištění přístupu komplikované a drahé. Informace je možné zjistit na katastrálním a stavebním úřadě. Pokud nebude přístupová cesta vyřešena zároveň s koupí pozemku, může se stát, že v budoucnu čekají vlastníka dodatečné komplikace, kdy například soused nebude chtít povolit právo vjezdu apod. (viz občanský zákoník, § 1029 – 1036, který řeší nezbytnost cesty).

Jak postupovat po zakoupení pozemku
Minimální šířka prostoru zpevněné přístupové komunikace k pozemku, na kterém bude stavba, má být 3,5 m (3 m + 2 x 0,25 m nezpevněná krajnice). Sjezd z pozemku musí být součástí projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, která řeší umístění stavby a staveb vedlejších. Navrhuje ho autorizovaný projektant pro pozemní stavby.

Poloha sjezdu vůči pozemku je ovlivněna komunikací, na kterou je třeba se napojit, účelem sjezdu a třídou dané pozemní komunikace. Správný návrh sjezdu ovlivňují také překážky ve výhledu při napojování na komunikaci, bezpečnost a plynulost provozu, budoucí výstavba, stínící vegetace nebo např. oplocení. Pokud nebudou dodrženy tzv. bezpečnostní trojúhelníky, které zajistí kvalitní výhled při výjezdu, nemusí polohu sjezdu schválit příslušný dopravní inspektorát Policie ČR, který je dotčeným orgánem při územním řízení a vydává závazné stanovisko.

Parametry vjezdu a parkovacího místa
Šířka vjezdu na pozemek k rodinnému domu by pro osobní automobily měla odpovídat minimálně 2,5 m (např. průjezd mezi zdmi, sloupky). Šířka vrat, brány nebo závory by měla být tedy minimálně 2,3 m. Výška vrat do garáže min o 0,2 m vyšší, než je výška vozidla, minimálně však 2 metry.

Pokud není na pozemku garáž a vozidlo bude parkovat venku, je třeba pro jeho zaparkování v nezastavěném území zachovat před vjezdovou bránou hloubku odpovídající délce vozidla plus jeden metr navíc. Tato hloubka se počítá od vodicího proužku nebo zpevněné hrany krajnice k vjezdové bráně.

K projektu, jehož součástí je vjezd na pozemek, je nutné vždy získat kladné stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR. U rodinných domů se zastavěnou plochou nad 200 m2 pak i kladné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR. I když je ale zastavěná plocha menší, je projektant stavby povinen dodržet veškeré závazné požární normy.

?

Bez přístupové cesty nemůžete stavět. Co vše je dobré prověřit? Bez přístupové cesty nemůžete stavět. Co vše je dobré prověřit?

Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební

Elektromobily mění požadavky na standardy bydlení Elektromobily mění požadavky na standardy bydlení

Garáž samostatně nebo raději jako součást domu? Garáž samostatně nebo raději jako součást domu?

Kupujete nemovitost? Nezapomeňte na garáž Kupujete nemovitost? Nezapomeňte na garáž

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama