(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Jaké jsou povinnosti majitelů domů z hlediska bezpečnosti objektu?

Jaké jsou povinnosti majitelů domů z hlediska bezpečnosti objektu?

Reklama
Reklama

11.1.2022 – Plánujete investovat do koupě bytového domu? Pak zcela určitě plánujete jej celý nebo část pronajímat. Jen tak se investice vyplatí. Také je třeba počítat s povinnostmi, které musí dle platných zákonů a vyhlášek vlastníci bytových domů i jiných objektů určených k pronájmu splnit, aby zajistili bezpečnost nájemníků.

Povinnosti majitele bytového domu
Jsou to především pravidelné revize, které musí provést odborní pracovníci. Každých pět let je vyžadována pravidelná revize rozvodů elektřiny ve společných prostorách domu. U starších rozvodů se však doporučuje lhůtu zkrátit na jeden, maximálně dva roky. Elektrorevize se vztahuje i na hromosvod. U těch starších (do konce ledna 2009) stačí jednou za pět let, u mladších jednou za čtyři roky.

Revizi plynu je nutno provádět každý rok až k plynoměrům jednotlivých bytových jednotek. Jestliže jsou v domě používané komíny, je třeba počítat nejen s kontrolou spalinových cest, ale také s čištěním, většinou třikrát ročně. Podle velikosti objektu jsou také předepsány další prostředky pro případ požáru, a to od hasicích přístrojů, přes hydranty, po stabilní hasicí zařízení a elektronickou požární signalizaci. I ty je nutno pravidelně kontrolovat, většinou jednou ročně. Každých 14 dní je třeba provést tzv. provozní prohlídku výtahu. Každé tři měsíce následuje odborná prohlídka, jednou za tři roky odborná zkouška a jednou za šest let inspekční prohlídka.

Jak je to u bytů a rodinných domů
Co se týká plynu a elektřiny, nejsou v bytech ani rodinných domech vyžadovány pravidelné revize. Revizní zpráva je potřeba v případě elektřiny pouze při připojení odběrného místa či při požadavku na navýšení příkonu. Nicméně je v zájmu majitele, aby si jednou za čas nechal revizi provést. U elektřiny se doporučuje pětiletý cyklus, u plynu tříletý. Každopádně kontrolu spalinových cest – resp. komínů a jejich čištění, je nutno provádět každý rok, v případech čištění někdy i několikrát ročně.

Když pronajmete celý dům firmě
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří mezi základní povinnosti zaměstnavatele. Nicméně pronajímatel je povinen zajistit, aby dům, nebo jakýkoli jiný objekt, který pronajal pro účely podnikání, byl provozuschopný a vyhovoval účelu pronájmu.

To znamená, že musí zajistit jeho dobrý technický stav, který splní veškeré bezpečnostní předpisy. Jde především o vhodné osvětlení, vytápění a výměnu vzduchu (klimatizaci), ale také o údržbu výtahů a požární bezpečnost objektu. Dům je nutno také vybavit bezpečnostními značkami, aby schody, únikové cesty a východy splňovaly požadavky nařízení vlády č.101/2005 Sb.

Další požadavky se budou lišit podle toho, k jakému účelu je objekt pronajímán. Jiné to bude u kancelářských prostor, jiné u prodejny potravin či výrobní haly. Podrobnosti si pak většinou vlastník s pronajímatelem sjednává v nájemní smlouvě. Jestliže tedy plánujete svůj dům celý pronajmout pro účely podnikání, doporučuje se nechat si zhotovit před jednáním se zájemci o pronájem odborný posudek, že objekt z hlediska bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany vyhovuje účelu, ke kterému bude pronajímán.

Pravidelné revize chrání vlastníka i nájemníky. Pokud by totiž došlo k nějaké havárii či požáru, tak by zanedbání revize mohlo vést k tomu, že pojišťovna odmítne plnit, či bude dokonce vlastník obviněn ze zanedbání povinnosti, v jehož důsledku došlo k ohrožení nebo i ztrátě na zdraví a životech.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama