(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
V CHKO můžete postavit dům. Je však třeba respektovat pravidla

V CHKO můžete postavit dům. Je však třeba respektovat pravidla

Reklama
Reklama

31.1.2022 – Přísnější pravidla, než je běžné platí pro stavby v chráněné krajinné oblasti. Jestliže plánujete koupit pozemek v takové lokalitě nebo jej tam už máte a chcete stavět, nastudujte si raději předem příslušné předpisy.

Chráněné krajinné oblasti jsou podle zákona rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou. Cílem je nejen ochrana krajiny a rostlin, ale také její celková struktura, včetně zástavby. Oblasti vyhlašuje ministerstvo životního prostředí, včetně zařazení do příslušných zón. V naší zemi je v současné době 26 těchto oblastí a jsou rozděleny do čtyř zón podle cennosti.

Ne všude je možné stavět
V I. zónách je prakticky zakázáno stavět, ve II. zónách platí silná zákonná omezení týkající se vodního režimu a terénních úprav. Stavět lze ve III. a IV. zóně, ale samozřejmě za podmínek dodržení příslušných předpisů o ochraně krajiny, jejího charakteru a kulturního a historického významu.

Ve všech chráněných krajinných oblastech se k návrhům územních plánů jednotlivých obcí vyjadřuje orgán ochrany přírody. Proto právě v územním plánu lze najít základní zásady, za nichž lze stavět v dané oblasti, včetně charakteru staveb, vzhledu a podobně.

Pohled do územního plánu ale nemusí stačit
Některé aktuální informace územní plán, který se aktualizuje jednou za čtyři roky, nemusí obsahovat. Například se může stát, že na pozemku nebo v jeho těsné blízkosti byly objeveny vzácné rostliny nebo chráněný živočich. Proto je třeba se na případná omezení na vybraném pozemku informovat u orgánu ochrany přírody.

Všechny CHKO mají zpracované dokumenty “preventivní hodnocení krajinného rázu“. Tento dokument používají jako jeden z podkladů při rozhodování o stavební činnosti, a proto je vhodné se s ním také seznámit. Mimo jiné se v něm dají zjistit podmínky pro umístění stavby a kritéria, která by měla stavba splňovat, aby i po výstavbě zůstal zachován typický charakter místa.

Přesto, že oba tyto dokumenty poskytnou budoucímu stavebníkovi základní informace, ne vše mohou řešit. Každá část CHKO je jiná, každý pozemek má svůj charakter, a proto se některé aspekty vyjasňují až ve fázi územního rozhodnutí a stavebního povolení. Proto je třeba včas konzultovat své záměry se správou CHKO, aby investice vynaložené na zpracování projektu nebyly zmařeny a nenavyšovaly se dalšími úpravami.

Co musí splňovat novostavba umístěná v CHKO
Obecně nelze tato kritéria vyjmenovat. Je pochopitelné, že jiné podmínky pro novostavby v CHKO budou platit v Beskydech, jiné na Kokořínsku a naprosto odlišné třeba na Pálavě. Krajinný ráz každé oblasti je vytvářen nejen samotnou přírodou, ale také strukturou osídlení či historickými objekty lidové architektury. Proto by novostavby měly splňovat taková kritéria, aby nevybočovaly z charakteru zástavby, která v okolí převládá.

Jde například o půdorys většiny staveb, tvar střechy, orientaci k okolní zástavbě, ale například i použitý materiál na stavbu samotnou, oplocení či terénní úpravy.

Při pohledu do okolí budoucího domu musí každý stavebník pochopit, že do středočeské obce se nehodí srub. A velkoryse prosklený dům na horské stráni může večer vnést do klidné atmosféry zbytečný světelný smog.

Stavba v chráněné krajinné oblasti, zvláště pokud je součástí nějakého sídelního celku, by se prostě neměla vymykat okolí, neměla by být dominantní, nebo třeba zakrývat dosavadní pohled na okolní krajinu. Dům, ale i terén pozemku a charakter zahrady musí do oblasti přirozeně zapadnout, jako by tam stál odjakživa.

Pokud uvažujete o koupi pozemku nebo stavbě v chráněné krajinné oblasti, konzultujte svůj záměr ještě před zadáním projektu na příslušné správě CHKO.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama