(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Je možné postavit chatu v lese?

Je možné postavit chatu v lese?

Reklama
Reklama

25.2.2022 – Máte svůj les, nebo možná uvažujete o jeho koupi? A když už budete vlastníky lesa, co tam umístit malé útočiště před hlukem a spěchem běžného života? Začnete-li uvažovat o stavbě chaty na lesním pozemku, je třeba si pečlivě zjistit, zda je možné stavbu na příslušném místě povolit.

Stavební úřad a lesní správa mají hlavní slovo
Kvalifikovaně posoudit otázku přípustnosti stavby a souladu stavby s územně plánovací dokumentací je plně v kompetenci místního příslušného stavebního úřadu a úřadu územního plánování. Oba tyto orgány určí doložení stanovisek a vyjádření orgánů, nutných pro případný povolovací proces.

Příslušná ustanovení stavebního zákona o stavbě rodinných domů a objektů rekreace říkají, žepro stavbu rodinného domu nebo rekreačního objektu musí být vydáno stavební povolení ani územní souhlas, ale při plánování stavby v lese je třeba respektovat další zákony a nařízení. Jednak by měl být pozemek, na němž je zvažována stavba, uveden v platném územním plánu obce jako zastavitelný. Pokud není takto definován, bude potřeba požádat příslušnou obec o změnu územního plánu a zařazení pozemku do zastavitelných. To obec může – ale také nemusí – schválit.

Dále je třeba respektovat ustanovení Lesního zákona č. 289/1995 Sb., kde je v  § 14 odst. 2 uvedeno: “Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa…”

Ovšem lesní pozemky jsou určené k plnění funkcí lesa a musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. V lesním zákoně je mimo jiné stanoveno, kdo a kdy povoluje výjimku z uvedeného ustanovení a za jakých podmínek je možné lesní pozemky odejmout pro jiné využití.

Nicméně ve stavebním zákoně je uvedeno, že pro stavby pro obhospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení, není třeba stavební povolení.

Kůlna se zásobami ano, obytná chata ne
Na lesním pozemku si tedy klasickou chatu s krbem, terasou a bazénem nelze postavit. Je možné pouze umístit do lesa chatku, která bude splňovat požadavky stavebního a lesního zákona. Bude tedy určena pro účely hospodaření v lesích a výkon práva myslivosti. Může to být malá chatka sloužící k uskladnění materiálu, nářadí a nástrojů, a k tomu například místo pro hygienu a převlečení.

Ovšem posoudit, zda se jedná o stavbu sloužící k hospodaření v lese, musí příslušný orgán státní správy lesů, který je jako jediný kompetentní k rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesů. Podstatný je především rozsah, v jakém se stavba může a bude podílet na hospodaření v lese, případně v jakém rozsahu bude plnit funkce lesa. Lesní správa také vyhodnotí, zda konkrétní vlastník lesa k zajištění hospodaření v lese stavbu potřebuje a je schopen ji využít pro dané účely, nebo zda jen nazval “skladem materiálu” to, co je ve skutečnosti určeno k rekreaci.

Dřevěný objekt se sedlovou střechou, s odpočinkovou místností, nenápadný s pracovitými návštěvníky, kteří sázejí v okolí nové stromky a čistí les, bude zřejmě povolen. S klasickou chatou jako z pohádky však nepočítejte.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama