(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Jak uplatnit odpočet úroků z hypotéky v daňovém přiznání?

Jak uplatnit odpočet úroků z hypotéky v daňovém přiznání?

Reklama
Reklama

17.3.2022 – Blížící se daňové přiznání nemusí vyvolávat pouze obavy, kolik bude třeba zaplatit či doplatit na daních. Pro ty, kteří čerpají hypotéku na pořízení vlastního bydlení, může znamenat i jednorázové přilepšení k rodinnému rozpočtu. Jen je třeba nezapomenout odečíst od základu daně hypoteční úroky. Odečíst je možné jak úroky z hypotečního úvěru, tak i z úvěru ze stavebního spoření, a samozřejmě i při refinancování.

Kdo si může úroky z hypotéky odečíst
Daňový odpočet lze uplatnit buď v daňovém přiznání, které podávají samostatně všichni OSVČ, ale mohou je podat i zaměstnanci. Jestliže zaměstnanec nechce podávat daňové přiznání sám, může uplatnit tento nárok v ročním zúčtování daně prostřednictvím mzdové účtárny svého zaměstnavatele.

Primární podmínkou odpočtu úroků je pořízení bydlení pro vlastní potřebu nebo pro potřebu blízkých rodinných příslušníků. Mezi ty se počítají především děti, rodiče, prarodiče, a některé banky počítají do blízké linie i sourozence.

Musí jít o zdokumentovanou bytovou potřebu
Rozumí se tím výstavba nebo rekonstrukce rodinného či bytového domu, koupě dokončeného nebo rozestavěného rodinného domu a bytu, koupě pozemku, na kterém bude zahájena výstavba stavby pro bydlení do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, nebo vypořádání společného jmění manželů či spoludědiců.

Do bytové potřeby nespadají investiční nemovitosti ani nemovitosti sloužící k podnikání, tedy zapsané do majetku firmy.

Ten, kdo si úroky bude odečítat od daňového základu, musí být uveden v hypoteční smlouvě. Pokud je účastníků více (například manželé), může odpočet uplatnit buď jeden z účastníků v plné výši, nebo každý z účastníků rovným dílem. V případě, že uplatňuje odpočet jeden z účastníků úvěrové smlouvy, je nutné finančnímu úřadu doložit, že druhý z účastníků odpis úroků neuplatňuje (čestné prohlášení).

Kdo nemůže odpočet uplatnit
Jednoduše odpočet neuplatní ten, který má nižší příjmy, takže po odečtení zákonné slevy na poplatníka mu vychází nulová daňová povinnost. Pokud například OSVČ vykáže roční zisk za rok 2021 pod 185 600 Kč včetně, vyjde mu daň, kterou by měl uhradit, na 27 840 Kč. Ovšem po odečtení zákonné slevy na poplatníka ve výši 27 840 Kč vzniká nulová daňová povinnost. Úroky tedy není od čeho odečítat.

Jaký je maximální odpočet
V případě úvěrů na bydlení sjednaných do konce roku 2020 si lze odečíst od základu daně úroky až do výše 300 tisíc korun. Kdo si sjednal hypotéku od 1. ledna roku 2021, bude si moci v daňovém přiznání odečíst úroky maximálně do výše 150 000 korun.

Samozřejmě v rámci daňového přiznání je možné uplatnit i další slevy, jako například na školkovné, manžela, který nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč ročně, na studium, invaliditu, penzijní připojištění, životní pojištění, dary a další.

Co je třeba k daňovému přiznání doložit
Potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy začátkem roku. V případě, že klient potvrzení nedostal, stačí kontaktovat příslušný finanční ústav. Pro uznání odpočtu je třeba při prvním uplatnění také doložit výpis z katastru nemovitostí.

Zaměstnancům, kteří uplatní odpočet, se porovná daňová povinnost s výší uhrazených záloh, které odvádí měsíčně zaměstnavatel, a přeplatek finanční úřad zašle na účet zaměstnance. Osobám samostatně výdělečně činným, které nehradily v průběhu minulého roku zálohy, se o odpočet sníží daňový základ. Pokud se daňové přiznání podává fyzicky, je třeba uhradit daň do 1. dubna 2022. Jestliže bylo podáno elektronicky, nejzazší termín úhrady daně je 2. květen 2022.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama