(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Jaký je rozdíl mezi ubytovací jednotkou a bytem?

Jaký je rozdíl mezi ubytovací jednotkou a bytem?

Reklama
Reklama

12.4.2022 – V poslední době developeři stále častěji nabízejí k prodeji ubytovací jednotky. Vypadá to jako byt, ale fakticky podle zákona to byt není. Řekněme si tedy, jak zákon definuje jednotlivé prostory a jaký je mezi nimi právní a faktický rozdíl.

Jaký je rozdíl mezi bytem a ubytovací jednotkou?
Ubytovací jednotkou se nazývá jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně-technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny. Za ubytovací jednotku je také považována jednotka zařízení sociálních služeb, určená k trvalému bydlení. Vyplývá to z § 3 vyhlášky o technických požadavcích na stavby.

Zatímco byt je tedy standardně užíván za účelem uspokojování bytových potřeb, především k trvalému bydlení, ubytovací jednotka by měla (až na výjimky domů sociálních služeb) sloužit pouze k dočasnému ubytování. Klasické ubytovací jednotky se proto nacházejí v hotelech, penzionech, studentských kolejích či na ubytovnách.

Protože jde o dočasné ubytování, jsou stavebně-technické požadavky na ubytovací jednotku oproti bytu mírnější, neboť ubytovací jednotka musí umožňovat pouze prozatímní pobyt v prostoru, kde je možné uspokojit své základní životní a společenské potřeby.

Lze mít v ubytovací jednotce přihlášen trvalý pobyt?
Co se týče přihlášení trvalého pobytu na adrese ubytovací jednotky, platí dle § 10/1 zákona o evidenci obyvatel (zák. č. 133/2000 Sb.), že občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Přihlášení trvalého pobytu na adrese ubytovací jednotky (pokud se tato ubytovací jednotka nachází v příslušně očíslovaném objektu) tedy je možné.

Podle stanoviska ministerstva vnitra si otázka, zda objekt, do něhož se občan přihlásí k trvalému pobytu, splňuje potřebné parametry, vyžaduje individuální posouzení. Pokud si není ohlašovna jistá, může požádat o součinnost příslušný stavební úřad. Je samozřejmě otázkou, zda má stavební úřad vůbec šanci se v praxi dozvědět, že je ubytovací jednotka vlastníkem užívána k trvalému bydlení. Pokud by to zjistil, existuje pro vlastníky určité riziko postihu za to, že v ubytovací jednotce bydlí nějaká osoba trvale, a není zde pouze ubytována třeba po dobu studia.

Prodej ubytovací jednotky
Jelikož ubytovací jednotka může být předmětem vlastnického práva, může být samozřejmě i tzv. zcizena (tj. prodána či darována). Vzhledem k tomu, že kupní cena se určuje dohodou smluvních stran, může být prodána i za podobnou cenu, jako byt ve stejné lokalitě. Jestliže by však bylo třeba určit cenu ubytovací jednotky znaleckým posudkem, lze předpokládat, že takto určená cena bude nižší než cena podobného bytu. To se může stát například, pokud se vlastník rozhodne použít ubytovací jednotku jako zástavu apod.

Rozhodnete-li se ubytovací jednotku zakoupit, získáte prostor, který je rozhodnutím stavebního úřadu určen k přechodnému ubytování. Proto může být ubytovací jednotka vhodnou investiční příležitostí, kterou lze využít ke krátkodobému pronájmu.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama