(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Podle výzkumu je většina veřejnosti proti zmírňování podmínek oddlužení - Legislativa - Advokátní deník

Podle výzkumu je většina veřejnosti proti zmírňování podmínek oddlužení – Legislativa

Reklama
Reklama

Unie zaměstnavatelských svazů ČR představila na dnešní tiskové konferenci konané v Café Louvre v Praze výstupy z průzkumu veřejného mínění na problematiku oddlužování. Z průzkumu, který se uskutečnil v lednu 2024 a účastnilo se jej 1 575 respondentů, vyplývá, že většina české populace nesouhlasí s odpouštěním dluhů dlužníkům, pokud by tím splacená část klesla pod hranici 30 procent celkové hodnoty dluhu. Tento názor sdílí 76 % respondentů, kteří se k otázce vyjádřili.

„Cílem průzkumu byla potřeba poznat postoje veřejnosti k oddlužování a zjistit názory voličů jednotlivých politických stran. Výsledky jsme porovnali také s postoji zaměstnavatelů a předcházejícími průzkumy,“ uvádí Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR, zadavatele průzkumu veřejného mínění.

Jarmila Veselá z InsolCentra potvrdila, že aktuální postoje veřejného mínění jsou podobné jako v minulých průzkumech. Češi jsou obecně nakloněni pomáhat zadluženým lidem, nikoli však bez ohledu na snížení uspokojení věřitelů. Tento přístup zastávalo v průzkumu 62 % respondentů. Není častým jevem, aby se názory veřejnosti tak shodovaly s názory odborníků, jako se děje v tomto případě. Průzkum přinesl nový pohled, protože obsahoval také roztřídění respondentů podle voličských preferencí. Jarmila Veselá výsledky průzkumu komentovala a položila řečnickou otázku: „Většina voličů jednotlivých politických stran nesouhlasí se zmírňováním podmínek oddlužení (z těch respondentů, kteří vyjádřili svůj názor – nejnižší nesouhlas tvoří 69 % voličů Pirátů – nejvyšší nesouhlas 80 % voličů ODS). Proč hodlají politici přijmout právní úpravu oddlužení, se kterou nesouhlasí většina odborníků i veřejnosti, ale také jejich voliči?“

Daniel Kunštát ve svém vystoupení popsal technické parametry průzkumu, metodu sběru dat i cílovou skupinu. Zabýval se hodnocením odpovědí z hlediska voličských preferencí i podrobnějších charakteristik respondentů. Uvedl: „Češi nejsou většinově nakloněni ulehčování oddlužení. Jejich „konzervativní“ pohled je v čase dlouhodobě stabilní, a navíc ve společnosti převažuje napříč všemi klíčovými sociodemografickými i voličskými skupinami.“

Dan Jiránek poukázal na předcházející anketu, které se zúčastnilo 564 starostů obcí a měst, z nichž 94 % považovalo plošné oddlužení za nesprávné. Výsledky této ankety i současného průzkumu veřejného mínění potvrzují, že obyvatelé obcí a měst nesouhlasí s vládní novelou oddlužení a obávají se, že politici nedbají na jejich názory. SMO ČR upozorňuje, že jde o klíčový problém budoucnosti, kdy budou obyvatelé obcí doplácet dluhy za své spoluobčany – neplatiče. Dan Jiránek řekl: „Nerozumíme tomu, proč politici chtějí zmírňovat podmínky oddlužení, když jejich voliči tomu nejsou vůbec nakloněni. I u pirátské strany nepřevyšuje souhlas se zmírněním oddlužení třetinu voličské základny. U voličů ostatních politických stran je procento odpůrců ještě vyšší. Zvažujeme ve SMO ČR různé možnosti, jak zvrátit neuvážené odpouštění dluhů – jednáním ve výborech poslanecké sněmovny či senátu. Některé obce se obrátí na svoje zástupce v zákonodárných sborech.“

Až 96 % dotazovaných považovalo za důležité, aby dlužník usilující o oddlužení prokázal, že se snažil své závazky zodpovědně řešit. Tajemník HK ČR Ladislav Minčič uvedl, že podnikatelé mají shodný názor a mají pochopení pro pomoc zadluženým spotřebitelům, také však za předpokladu, že se dlužníci aktivně snaží svoji platební neschopnost řešit. Zamýšlel se nad hodnotovou blízkostí či rozdílností elektorátu různých politických stran v jejich postojích k majetku a odpovědnosti. Zejména však uvažoval nad ekonomickými dopady nezaplacených stovek miliard korun na hospodaření podnikatelů i na veřejné rozpočty. Vyjádřil úvahu: „Rozvolňování parametrů oddlužování bude mít negativní dopad na veřejné rozpočty, nepřispěje tak ke konsolidačnímu úsilí a oslabí úvahy vlády o strategických veřejných investicích.“

Tiskovou konferenci zakončil závěrečným slovem zástupce zadavatele průzkumu Vít Jásek. „Novela insolvenčního zákona, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna, přináší významné zmírnění podmínek pro odpuštění dluhů. To však je v příkrém rozporu s názory firem i veřejnosti, to i té její části, která v minulých volbách dala hlas stranám vládní koalice, která novelu předkládá,“ uvedl.

Redakce AD a Insolcentrum

Foto: redakce AD

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama