(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Pozor! Změna legislativy realitního trhu

Pozor! Změna legislativy realitního trhu

Reklama
Reklama

30.4.2015 – Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo návrh věcného záměru zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů. Návrh byl prezentován v souladu se zadaným Plánem legislativních prací vlády na rok 2015. Na základě iniciativy Hospodářského výboru PS PČR se uskutečnila “Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří”. Cílem dokumentu bylo zjistit celkový pohled na současný stav podnikání realitních kanceláří, jehož závěry mají posloužit jako podnět pro legislativní změny.

Ministerstvo pro místní rozvoj definovalo čtyři hlavní problémové oblasti: 1) volný vstup subjektů na realitní trh a jejich nízká či zcela chybějící odborná způsobilost, nízká konkurenceschopnost v rámci evropského trhu; 2) neúčinná ochrana práv spotřebitelů a nedostatečný dohled a kontrola nad realitními zprostředkovateli; 3) absence definice rozsahu poskytovaných služeb a náležitostí zprostředkovatelských smluv; 4) nedůvěra spotřebitelů v realitní služby a nízká prestiž realitních zprostředkovatelů.

Současný stav fungování realitní činnosti v ČR se zkoumal detailně
Navržená opatření mají zejména připravit základní parametry, včetně právního prostředí, pro výkon realitního zprostředkování, zvýšit ochranu spotřebitele a v neposlední řadě důvěru v realitní zprostředkovatele. Návrh se opíral o detailní zkoumání stavu realitního trhu a jeho právního zakotvení v členských státech EU. Změny se mají dotknout nejen subjektů, které jsou realitními zprostředkovateli podle stávajících právních předpisů, ale i subjektů, které budou chtít tuto činnost v budoucnu vykonávat na základě nového zákona. Kompletní článek naleznete v dubnovém vydání našeho realitního magazínu REALITYČECHY, který si můžete nyní zde bezplatně přečíst.
Realitní zákon

Hana Muchová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama