(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Co je dobré prověřit, než si koupíte nový dům?

Co je dobré prověřit, než si koupíte nový dům?

Reklama
Reklama

22.10.2019 – Koupě rodinného domu je pro mnoho lidí závažným životním krokem spojeným s velkou investicí. Než se koupě uskuteční, čeká vás především výběr vhodné nemovitosti. S tím je spojena potřeba zjistit si dostatek informací o nemovitosti samotné.

Nepodceňuje základní informace
Jestliže vyhledáte konkrétní nemovitost, vždy si zjistěte, zda nemovitost, nabízená k prodeji, souhlasí s údaji na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Pořiďte si úplný výpis z listu vlastnictví. Důležité je, zda souhlasí parcelní čísla, zda není u vybrané reality poznámka o nařízení exekuce či dražbě nemovitosti. V případě pochybnosti si můžete informace o exekuci či dražbě ověřit u Exekutorské komory ČR či na veřejném portálu dražeb, který je součástí centrální evidence exekucí.

Dále si zjistěte, zda je stavba součástí pozemku či samostatnou věcí. Pokud je stavba samostatnou věcí, informujte se, zda byla nemovitost nabídnuta majiteli pozemku v rámci předkupního práva. Nezapomeňte také na výměru pozemku, která by měla být jasně stanovena a zapsána ve veřejném seznamu.

Vlastnictví nemovitosti
S jedním vlastníkem nemovitosti se jedná snáze. Pokud je však vlastníků více, a vy jednáte s jedním z nich nebo se zprostředkovatelem, uvědomte si, že s prodejem nemovitosti musí souhlasit všichni. Nedejte tedy na různé výmluvy typu “tetička si to určitě rozmyslí”. Chtějte doložit souhlas všech spoluvlastníků. Pokud za ně jedná jedna osoba, měla by mít úředně ověřenou plnou moc, v níž bude jasně uvedeno, že zastupuje spoluvlastníky při prodeji té dané nemovitosti.

Jestliže plánujete koupi ideálního podílu na nemovitosti, zjistěte si zákonná a sjednaná předkupní práva ostatních spoluvlastníků. Je nutné vědět, zda byl podíl nabídnut dle zákonného předkupního práva (platného od 1. 1. 2018) ostatním spoluvlastníkům. Pokud tomu tak není, mělo by být v katastru nemovitostí zaneseno, že se spoluvlastníci předkupního práva pro sebe i pro své potomky vzdali. Nebo je třeba doložit, že spoluvlastníci nabídku odmítli.

Ověřte si také, zda mezi spoluvlastníky existuje dohoda o správě či užívání nemovitosti. Dohoda může být v nejlepším případě uložena v katastru nemovitostí. Pokud ne, vyžádejte si ji.

Nemovitost ve společném jmění manželů
Často prodávají nemovitost manželé společně. Může to být i tehdy, když se jejich cesty rozcházejí. Protože nemůžete tušit, jaké jsou mezi manžely vztahy, je nutné dát si pozor na to, zda je nemovitost ve společném jmění manželů. Jestliže je, s prodejem musí souhlasit oba manželé a oba musí smlouvu podepsat.

Ovšem i pokud je nemovitost ve vlastnictví jednoho z manželů, ale oba manželé v místě bydlí, znamená to, že tam mají společnou domácnost. V tom případě sice nebudou smlouvu podepisovat oba, ale druhý manžel musí s prodejem nemovitosti souhlasit. Písemný souhlas si nechte předložit.

Z listu vlastnictví nevyčtete všechno. Například to, kdo má v nemovitosti hlášený trvalý pobyt či zda je tam sídlo právnické osoby. Zda je nemovitost bez obyvatel, či na ní váznou závazky ve formě nájemních smluv, trvalého pobytu či sídla firmy. Až budete mít uvedené informace, můžete přistoupit k prohlídce samotné nemovitosti a vyjádření, zda máte o koupi domu vážný zájem.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama