(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Kácení stromů v zahradách. V jakém období je možné stromy pokácet a kdy je potřeba povolení?

Kácení stromů v zahradách. V jakém období je možné stromy pokácet a kdy je potřeba povolení?

Reklama
Reklama

31.10.2019 – Podzim a mírná zima jsou nejvhodnějším časem pro kácení stromů. Ať jsou pro pokácení stromu jakékoli důvody, bez znalosti zákona a příslušných vyhlášek se neobejdete.

Zákony platí i na soukromém pozemku
Pro kácení stromů platí vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. V rámci této vyhlášky a jejích následných novelizací je třeba dodržet tyto zásady:
– Kácení stromů je dovoleno pouze v době vegetačního klidu – od 1. 10. do 31. 3.  Výjimku tvoří pouze havárie a stavy ohrožující zdraví či bezpečnost občanů.
– Bez povolení lze kácet ovocné dřeviny na zahradách rodinných a bytových domů, u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Dále neovocné dřeviny, pokud je obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm.
– Pokud tuto podmínku strom nesplňuje, je třeba zažádat o povolení na odboru životního prostředí při místně příslušném obecním či městském úřadu. O povolení je třeba žádat také tehdy, když plánujete pokácet keřový porost o celkové rozloze nad 40 m2.

Co je to zahrada
Ne všechno, co se nám jeví jako zahrada, podle zákona skutečně zahradou je. Úředně se tím rozumí pozemek, na němž se “trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, nebo je souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, a zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami”.

Havarijní stav stromů
Na podzim a v zimě bývají časté vichřice, vánice. Stromy může zatížit velká vrstva sněhu. Pak se mohou ze vzrostlého stromu, který se nesmí kácet bez povolení, odlomit velké větve. Tak může hrozit poškození vašeho nebo sousedova majetku, či dokonce zdraví obyvatel. Jestliže posoudíte, že hrozí takové bezprostřední ohrožení, můžete kácet bez povolení.

Odborníci doporučují pozvat ke kácení dendrologa, který provede posouzení stromu. Následně je totiž třeba oznámit pokácení orgánu ochrany přírody a k němu přiložit vyjádření, proč bylo nutné kácet bez povolení.

Nestává se často, aby na soukromém pozemku rostl památný strom. Pokud roste a právě od něj hrozí poškození majetku či zdraví obyvatel, ani tehdy nemůžete kácet bez povolení. Je třeba zažádat o povolení výjimky ve veřejném zájmu. Orgán ochrany přírody musí nejprve zrušit památkovou ochranu dřeviny a pak se teprve může kácet.

Vztahy se sousedy jsou důležité
Velký strom nemusí právě stát na hranicích pozemků. Ani nemusí zasahovat viditelně k sousedům, a přesto může být předmětem sousedského sporu. Pokud je tak vysoký, že hrozí jeho zlomení vichřicí, není divu, že se sousedé bojí o svůj majetek. Domluva je nejlepším řešením.

Zde je třeba se řídit občanským zákoníkem a jeho § 127. Ten říká, že soused nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek. A to mimo jiné i tím, že bude v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na sousedův pozemek.

Dohoda je vždy základem sousedských vztahů. Proto se se sousedem dohodněte, kdy budete kácet a jak zajistíte, aby mu ani při této činnosti nevznikla škoda.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama