(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Pronajímáte byt přes Airbnb nebo Booking.com? Nezapomeňte na zákonné povinnosti

Pronajímáte byt přes Airbnb nebo Booking.com? Nezapomeňte na zákonné povinnosti

Reklama
Reklama

4.11.2019 – Necháváte ve svém bytě přespávat turisty? Pokud to nejsou párkrát do roka přátelé, kteří přijedou na víkend do vašeho města, jedná se o podnikání. A to zvláště tehdy, pokud jste registrováni na některém z ubytovatelských portálů. Nezapomeňte tedy splnit zákonné povinnosti.

Ubytovací služba, ne pronájem
Jestliže nejde o jednorázový případ, kdy ubytujete na pár dnů kamarády, jedná se z právního hlediska o ubytovací službu, ne o pronájem. Rozdíl je v tom, že v případě ubytovací služby hostitel zajišťuje také například úklid, výměnu povlečení, případně stravování a podobně. I v případě, že získáte zákazníka přes některou ubytovací platformu, ta je pouze zprostředkovatelem, tím pádem ubytovatelem jste vy jako majitel daného bytu či domu.

Povinnosti ubytovatelů
Podle zákona je ubytovatelem každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu, nebo ubytovává více než pět cizinců (výjimkou jsou osoby blízké). Majitel bytu, tedy ubytovatel, musí nahlásit svou činnost na živnostenském úřadě a získat živnostenské oprávnění v živnosti volné na ubytovací služby.

Je třeba, abyste vedli evidenci ubytovaných v domovní knize. Tam je ze zákona nutné uvádět jméno a příjmení ubytovaného, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. Pokud se jedná o cizince, je nutné oznámit prostřednictvím portálu Ubyport jeho ubytování na cizineckou policii.

Za hosty, kteří přijeli na dovolenou, je třeba odvést rekreační a lázeňské poplatky, jejichž výši stanovuje obec veřejnou vyhláškou. Výjimkou jsou osoby na služební cestě, osoby do 18 let věku, lidé starší 70 let, osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci, vojáci v základní službě a osoby, kterým byly přiznány přídavky na děti. Pro odvod poplatků se ubytovatel zaregistruje na místně příslušném úřadu.

Daně a EET
Pokud nabízíte svoji nemovitost k ubytování dlouhodobě prostřednictvím ubytovacích portálů na internetu či jiným podobným způsobem, příjmy z této činnosti podléhají dani z příjmů fyzických osob.

Tržby za ubytování se započítávají také do tzv. zákonného obratu pro povinnou registraci DPH. Pokud byste tedy jako ubytovatel na tržbách za ubytování přesáhl během 12 měsíců 1 milion korun, musíte se zaregistrovat jako plátce DPH. A pozor, nejedná se o kalendářní rok, ale 12 za sebou jdoucích měsíců.

Přijímáte-li peníze v hotovosti, je třeba tržby evidovat elektronicky. I když některé ubytovací platformy hlásí tržby za vás, co když ubytujete někoho i mimo tuto platformu, například na doporučení, či přes vlastní webové stránky? Jestliže vaši hosté platí pouze kartou, tato povinnost se na vás nevztahuje.

Pokud ubytováváte hosty ve vlastních či pronajatých nemovitostech, nezanedbejte zákonné povinnosti. Finanční úřady dnes hledají cesty, jak získat informace o všech neregistrovaných pronajímatelích a výši jejich příjmů. Na těch pak mohou vymáhat zpětně poplatky a s nimi i nemalé pokuty.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama