(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Stěhování na vesnici a zase zpět do města

Stěhování na vesnici a zase zpět do města

Reklama
Reklama

23.12.2009 – Již delší dobu u nás pokračuje trend stěhování lidí z velkých měst na venkov, což potvrzují také odborníci z Českého statistického úřadu. Podle některých realitních kanceláří, však dochází také k opačnému jevu. Lidé, co se dříve odstěhovali z města na venkov, teď touží zase po rušném městském životě. Problémy s výstavbou na okrajích měst je pro developerské firmy velkou výzvou.

V současné době je typický odliv lidí z velkých měst na jejich okraj nebo do menších osad. Potvrzují to údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle něhož od roku 2000 ubývá obyvatel v městském prostoru ve prospěch venkova. ČSÚ také zjistil, že rozdíly mezi městským a venkovským prostorem se v ekonomické oblasti zmenšují v zázemí velkých měst, kde probíhá intenzivní bytová výstavba. Naproti tomu se v těchto suburbanizovaných územích v důsledku přírůstku obyvatel stěhováním spíše mladších osob liší věková a vzdělanostní struktura zdejších obyvatel od struktury v městském prostoru.

Konkrétně Středočeskému kraji dlouhodobě přibývá obyvatel díky nově přistěhovalým, z nichž značnou část tvoří ti, kteří se stěhují do zázemí hlavního města Prahy. Nejvíce do obcí okresů Praha-západ a Praha-východ, protože jim nabízí kvalitativně vyšší úroveň bydlení i životního prostředí a přitom v dobré dojezdové vzdálenosti od místa zaměstnání.

„O bydlení v okolí Prahy stále zájem je. Největší zájem je o právě dostavěné domy v dobré dostupnosti metropole. O satelitní městečka postavená v devadesátých letech je naopak zájem malý,“ uvádí z realitní praxe David Černík jednatel společnosti Maxima Reality. Někteří realitní odborníci ale pozorují také zcela odlišný trend. „Mnozí lidé, kteří se v minulosti odstěhovali za Prahu, se dnes pomalu zase vracejí. Mimo Prahu totiž není taková občanská vybavenost a infrastruktura, na kterou byli zvyklí. Lidé, kteří se však stěhují z Prahy definitivně, se většinou stěhují i nadále. Platí to obzvláště pro mladé rodiny s dětmi, kde maminka je na mateřské, či pracuje jen na poloviční úvazek a do Prahy tedy dojíždí jen jeden – v tomto případě je bydlení za Prahou dobrá varianta,“ sděluje Miroslav Vanka, majitel realitní kanceláře ERA Seven.

Požadavky moderního člověka na bydlení se s dobou stále zvyšují, a proto nabídka klasických satelitních městeček už není schopná tyto požadavky splnit a velkou šanci stále více získává vývoj přirozené architektury. Problémy s výstavbou na okrajích měst se detailně začali zabývat i developerské firmy. V potaz ale neberou jen samotnou architekturu, ale nezapomínají ani na sociální vazby v dané lokalitě. V současné době připravuje rezidenční komplex nedaleko Prahy stavební společnost PSJ. Ve vzdálenosti 12 km východně od Černého mostu se připravuje zajímavý a ojedinělý developerský projekt, tzv. zelená obytná krajina. V lokalitě mezi obcemi Kounice a Vykáň tak v budoucnu v první etapě vyroste 47 ekovil, 24 řadových domů, 11 rodinných domů a dva objekty se 17 byty. Pamatováno bude také na veřejná prostranství, revitalizaci přilehlých rybníků a prostory pro služby. Celý projekt je navržen tak, aby řešil neduhy bydlení v tzv. „satelitních městečkách“. Kromě základních služeb a dostatku příležitostí pro aktivní trávení volného času myslel developer také na sociální stránku celého projektu. „Dobré sousedské vztahy jsou základem spokojeného bydlení, proto náš projekt zahrnuje dostatek příležitostí pro budování mezilidských vazeb v nově vznikající komunitě obyvatel. Staré město nabídne prostor k setkávání a seznamování lidí. Rybníky vytváří podmínky např. pro založení rybářského klubu. S koupí nemovitosti získají obyvatelé také podíl na společných prostorách a objektech, o jejichž konkrétním využití bude moci rozhodovat nově vzniklé společenství vlastníků,“ vysvětluje Jiří Mutl ředitel divize developmentu ČR společnosti PSJ. Urbanistické řešení počítá s uzavřením nejfrekventovanějších prostor motorové dopravě, čímž se výrazně zvýší bezpečnost v lokalitě.

Termín zahájení stavby bude z části záviset na dostatečném počtu zájemců. Předpokládá se však, že půjde o druhou polovinu příštího roku. Ceny domů budou velmi individuální, nicméně v typovém základu se bude jednat o stavby běžného cenového průměru.

Jitka Vrbová

Jitka Vrbová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama