(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Jak vybírat realitního makléře? Jednoduše podle certifikátu

Jak vybírat realitního makléře? Jednoduše podle certifikátu

Reklama
Reklama

11.1.2010 – Poznat kvalitního realitního makléře bude zase o něco jednodušší. Asociace realitních kanceláří ČR (ARK ČR) začala ve spolupráci s Certifikačním úřadem VŠE Praha udělovat certifikát ISO. Ten zájemcům z řad realitních makléřů od loňska udělovala také realitní společnost RE/MAX. Zkoušky, které se skládají například z práva v realitní oblasti, stavebního minima či oceňování nemovitostí, je zatím možné skládat jen v Praze. „Certifikace usnadní klientům výběr kvalitního realitního makléře,“ říká v rozhovoru generální sekretář ARK ČR Jan Borůvka.

Proč se začíná s certifikací realitních makléřů až nyní?
Asociace realitních kanceláří ČR certifikuje realitní makléře na základě absolvování asociací pořádaných kurzů (rekvalifikační vzdělání s akreditaci MŠMT) a závěrečných testů již řadu let. Získání takového certifikátu je pro každou členskou realitní kancelář povinností vyplývající ze stanov asociace s povinností obnovy každých pět let. Asociace však chce nabídnout  možnost zcela nezávislého posouzení profesionální připravenosti pro výkon činnosti. Tu podle nás zabezpečí právě Certifikační ústav VŠE Praha. Asociace realitních kanceláří České republiky je pro VŠE odborným garantem rozsahu požadavků na certifikované realitní makléře. 
 
Jak konkrétně se na spolupráci podílí VŠE?
Certifikační ústav VŠE Praha je právě tou institucí VŠE , která zabezpečuje certifikaci a má na starosti celou organizaci i průběh certifikací. 
 
Jak a kde bude certifikace probíhat v praxi?
Certifikace realitních makléřů již začala a bude pokud vím probíhat prozatím v Praze. Každý žadatel dostane na adrese certifikace@vse.cz souhrnnou informaci k certifikaci a po přijetí přihlášky bude zařazen do nejbližšího termínu certifikační zkoušky. Zkouší vždy tříčlenná komise, zkouška má část písemnou a část ústní. Uchazeč musí doložit například praxi v oboru, doklad o absolvování rekvalifikačního vzdělávání akreditovaného MŠMT (100 hodin) a musí k přihlášce doručit reference od svých klientů. Z reference musí vyplývat předmět poskytnuté služby a musí obsahovat vyjádření referujícího k úrovni poskytovaných služeb. Počet referencí není určen, musí však v kombinaci s jinými doklady doložit požadovanou délku praxe.
 
Bude nutné absolvovat před samotnou zkouškou nějaký kurz, nebo se připravit prostřednictvím nějakých doporučených materiálů?
Na stránkách Certifikačního úřadu VŠE je k dispozici seznam s informačními zdroji, doporučenou literaturou či seznam vybraných právních předpisů. S ohledem na obsáhlost t však doporučuje certifikační ústav žadatelům, aby si vždy ověřili hlavně aktuálnost seznamu právních předpisů. Podrobně o podmínkách a průběhu certifikace získá každý zájemce na webových stránkách http://cu.vse.cz/.

Už jste zaznamenali nějaký ohlas na zavedení certifikace?
Certifikace realitních makléřů již začala a již registrujeme zájem řady realitních makléřů. 
 
Bude se za certifikát platit?
Za první certifikaci se platí 4000 Kč bez DPH, každoročně pak 400 Kč bez DPH poplatek za dozor. Certifikát je vydáván na 3 roky a poté je nutná recertifikace, po které se pak certifikát vydává už na 5 let. Za tuto recertifikaci se zaplatí 3500 Kč.
 
Co se stane, když zájemce zkouškami neprojde? Je náhradní termín?
Náhradní termín je. Pokud žadatel uspěl v písemné části, koná se opakovaná zkouška jen v ústní části. Jinak se postup opakované zkoušky od řádné certifikační zkoušky neliší.

Co si od certifikace slibujete do budoucna?
Usnadní to klientům výběr kvalitního realitního makléře.
 
Jak hodnotíte současnou kvalitu práce realitních makléřů?
Kdybychom neviděli mezery a nedostatky v činnosti realitních makléřů nebylo by nutné pouštět se do jejich vzdělávání  a následné certifikace. Asociace realitních kanceláří České republiky se profesnímu vzdělávání realitních makléřů věnuje soustavně již od svého založení, má s ním tudíž již ěř dvacetiletou zkušenost. Proto si také VŠE vybrala Asociaci realitních kanceláří ČR za odborného garanta rozsahu požadavků na certifikované realitní makléře.Vzděláváním realitních makléřů se zabývají všechny správně fungující realitní asociace v Evropě i v zámoří. Ostatně ARK ČR první zkušenosti získávala se vzděláním právě v zámoří u NAR (National Association of Realtors – Národní asociace realitních makléřů v USA) se kterou máme již léta uzavřenou dohodu o spolupráci. Nyní se připravuje také evropské vzdělávání realitních makléřů, které bude určeno zejména pro přeshraniční transakce. Toto vzdělávání řeší Evropská asociace realitních asociací se sídlem v Bruselu (CEPI). Asociace realitních kanceláří České republiky je jejím řádným členem. 

Požadavky na žadatele:
 
Kvalifikace a praxe
Žadatel o certifikaci ve specializaci certifikovaný realitní makléř musí mít:
• středoškolské vzdělání, 3 roky praxe v realitní činnosti a osvědčení o odborné způsobilosti doložené absolvováním rekvalifikačního vzdělávání, schváleného MŠMT, nebo
• vysokoškolské vzdělání, 1 rok praxe v realitní činnosti a osvědčení o odborné způsobilosti doložené absolvováním rekvalifikačního vzdělávání, schváleného MŠMT, nebo absolvováním vysokoškolského studia se zaměřením na činnost realitního makléře.

 

Osobní vlastnosti a reference
• Žadatel o certifikaci nebyl nikdy trestán za majetkovou trestnou činnost či jiný s realitní činností související čin.
• Žadatel musí prostřednictvím referencí či jiných obdobných dokladů prokázat spokojenost svých klientů s poskytovanými službami a tím svoji dostatečnou odbornou úroveň.

Doklady
Žadatel o certifikaci předkládá spolu s přihláškou:
• doklad o absolvovaném vysokoškolském či středoškolském vzdělání
• doklad o absolvování rekvalifikačního studia
• kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší jednoho měsíce
• doklady o absolvované praxi – reference, potvrzení zaměstnavatele, prohlášení o praxi; doklady musí doložit požadovanou délku praxe a spokojenost klientů s poskytovanými službami
• doklad o úhradě poplatku za certifikační zkoušku
 

 

Obsahová náplň certifikační zkoušky

Písemná zkouška zahrnuje testy z oblastí:
 – právo v realitní činnosti
 – stavební minimum realitního makléře
Otázky v písemné zkoušce jsou uzavřené i otevřené. Na vypracování testu má žadatel vyhrazeno 30 minut. Podmínkou postoupení k další části je minimálně 60% úspěšnost.

Ústní zkouška obsahuje otázky z oblastí:
–  činnost a řízení realitní kanceláře
–  oceňování nemovitostí a realitní trh
– praktické dovednosti pro činnost realitního makléře
 

Jitka Vrbová

 

Jitka Vrbová

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama