(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Kupujete-li nemovitost, nezapomeňte na kvalitu komínů

Kupujete-li nemovitost, nezapomeňte na kvalitu komínů

Reklama
Reklama

11.11.2021 – Fakt, že od 1. září 2022 platí zákaz provozování teplovodních kotlů na pevná paliva, které neplní přísné emisní limity podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je již dostatečně známý. Navíc od roku 2016 musí být každý teplovodní kotel na pevná paliva pravidelně jednou za tři roky kontrolován odborníkem. Ovšem k novým kotlům patří i odpovídající spalinové cesty, na které by se nemělo zapomínat.

Hlavní zásady správného použití spotřebiče paliv
Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru. Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). A toto topné médium je třeba opravdu používat. Ne vždy se tak děje především u spotřebičů na pevná paliva. I když je každý spotřebič konstruován na určitý druh paliva, které je uvedeno v návodu k použití, často bývá tato povinnost porušována. Každý spotřebič potřebuje také dostatek spalovacího vzduchu a odvod spalin do komína, který musí být správně připojen, udržován a kontrolován.

Pro nový kotel může být potřeba nový komín
Při přechodu na nový typ kotle je nezbytné nechat zrevidovat komín. Odborník z oboru kominictví provede prohlídku komínového pláště a v případě většího poškození je nutné komínové těleso nejprve opravit. Součástí prohlídky komínu je kontrola, zda do komínového průduchu není zapojen jiný spotřebič. Pokud je komín v dobré kondici a je dostatečně velký, bude třeba jej nechat vyvložkovat.

To se děje tak, že se do komínu namontuje odpovídající komínová vložka, někdy i dvě pro dva spotřebiče, pokud je komín dostatečně prostorný (pro každý druh paliva je třeba určitá šíře komínové vložky).

Pro klasické spotřebiče paliv, což jsou například krby, kamna a kotle na tuhá paliva, nebo i staré plynové kotle, se používají vložky z nerezového plechu. Pro nové nízkoteplotní a kondenzační kotle na plynná paliva se používají komínové vložky z plastů, které mají z hlediska odolnosti vůči kondenzátům spalin prakticky neomezenou životnost. Spaliny z těchto kotlů jsou totiž mnohem chladnější, což právě umožňuje použití plastu.

Jak často kontrolovat a čistit komín
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové nařízení vlády umožňuje občanům, aby si čištění provedli sami.

Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík a provést nejen kontrolu, ale také vyčištění a revizi spalinové cesty. Odborník z oboru kominictví by měl pravidelně posoudit kvalitu spalinové cesty, včetně připojení spotřebiče paliv, zkontrolovat provozuschopnost komína, přístup k němu i zajištění požární bezpečnosti. O tom by měl vlastníkovi předat písemnou zprávu, kterou se může případně prokázat kontrolním orgánům.

Co dělat, když začne v komíně hořet?
I při dodržení všech povinností a zásad může nastat mimořádná situace a v komíně začne hořet. Pak je třeba dodržet následující postup: urychleně odstranit veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolat na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehasit vodou! Mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku do komínu vymetacími dvířky nebo ze střechy.

Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá návod k obsluze. Málokdo však tyto návody pečlivě čte, často se jen založí do zásuvky spolu se záručním listem. Přitom nový teplovodní kotel je často již takový malý počítač a je třeba se seznámit se zásadami správného používání a respektovat je.

?

Vybíráte si dům a přemýšlíte čím topit? Co takhle dřevem? Vybíráte si dům a přemýšlíte čím topit? Co takhle dřevem?

Blíží se nové kotlíkové dotace. Ušetřit bude možné až 95 % pořizovacích nákladů Blíží se nové kotlíkové dotace. Ušetřit bude možné až 95 % pořizovacích nákladů

Kupujete starší nemovitost? Nezapomeňte zkontrolovat otopný sys Kupujete starší nemovitost? Nezapomeňte zkontrolovat otopný sys

Nebojte se zeptat na technický stav nabízené nemovitosti Nebojte se zeptat na technický stav nabízené nemovitosti

Při koupi nemovitosti nezapomeňte zkontrolovat stav elektroinstalace Při koupi nemovitosti nezapomeňte zkontrolovat stav elektroinstalace

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama