(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Co dělat, když vaši nemovitost poškodí vítr nebo jiná nepřízeň počasí?

Co dělat, když vaši nemovitost poškodí vítr nebo jiná nepřízeň počasí?

Reklama
Reklama

17.2.2022 – Loňské události na Moravě, časté přívalové deště, vichřice a další výkyvy počasí znamenají pro mnoho lidí starosti se škodami na majetku. Jak postupovat, když vám odnese vítr střechu? A když vám voda zaplaví sklep, či dokonce přízemní dům? Chránit se musí v prvé řadě zdraví osob. Majetek je hned na druhém místě.

Nejdůležitější je udělat vše pro záchranu majetku
Když dojde ke škodě na majetku, je třeba zajistit, aby se škoda dále nezvětšovala. To znamená například při poškození střechy co nejdříve pokrýt poškozenou část tak, aby se zabránilo vniknutí dešťových srážek, které by mohly způsobit další škody.

Pokud vás vytopila velká voda, zavolejte hasiče, aby ji vyčerpali. Někdy se jim podaří určit místo, kudy voda do objektu vznikla, a doporučí, jak tomu zamezit. Poškozený majetek je potřeba zabezpečit také z důvodů bezpečnostních, hygienických a ekologických.

Máte pojištění? Je to první malé vítězství, i když možná běh na dlouhou trať
Pořiďte fotodokumentaci škod a co nejdříve nahlaste pojistnou událost pojišťovně. Pojišťovna sice vyšle na místo likvidátora, ale ten si nafotí škodu pro svou zprávu. Po vás bude následně pojišťovna vyžadovat doložení dokumentace, včetně fotografií, a také vaše vylíčení průběhu celé události.

Fotografie by měly z několika úhlů zobrazovat celé místo, které je poškozené. Pokud se jedná například o již zmíněnou střechu, nafoťte ji tak, aby byl patrný rozsah škod. Teprve potom uklízejte, je-li to nutné. Bude také třeba změřit plochu, která byla poškozena.

Pojišťovna bude dále chtít doložit soupis poškozených věcí, odhad vzniklé škody, soupis zachraňovacích nákladů, informace o příčině škody, kontaktní údaje možných svědků a číslo účtu, kam budete chtít poslat pojistné plnění. V případě živelních událostí je dobré doložit také zprávu od hasičů, pokud se účastnili odklízecích prací nebo se jinak podíleli na likvidaci škody. Stejné to je s ostatními složkami záchranného sysu, ale třeba se to týká také instalatéra, který musel být přivolán k havárii vodovodního potrubí, pokrývače, aby provizorně zakryl poškozenou střechu, a podobně.

Těmto nákladům se říká zachraňovací. Jsou to takové, které byly vynaloženy na odvrácení vzniku dalších škod, zmírnění následků škody či z důvodů zdravotních, bezpečnostních, hygienických nebo ekologických v souvislosti s odklízením následků škody.

Pojistné plnění může pojišťovna vyplácet postupně. Bude čekat na odhad škod, rozpočty od odborníků z oblasti stavebnictví, možná statické posudky, faktury za provedené práce a podobně.

Konzultujte s úřady
Při poškození nemovitosti, jako je pád zdi, zřícení části střechy, a podobných situacích, konzultujte co nejdříve svou záležitost se stavebním úřadem. V některých oprávněných situacích může stavební úřad nařídit neprodleně provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit.

Zkontrolujte si své pojištění, aby odpovídalo současným cenám
Možná si myslíte, že vám se živelní pohroma určitě vyhne. Jenže přívalové srážky a tornáda si nevybírají. Dnes mohou zaútočit tam a zítra jinde. I v relativně klidné krajině, daleko od vodního toku, mohou spodní vody ohrozit váš majetek. A když je neohrozí spodní vody, stačí když soused, aniž byste tušili, dlouhodobě pouští dešťovou vodu do vaší zdi. Nejen pak že kapka časem prorazí kámen, ale stačí pár let a ze zdi zbydou rozvaliny.

Proto se nevyplatí podceňoval kvalitní pojištění nemovitosti. Mnoho majitelů se však jednou pojistí a pak se už o pojistku nestará. Pokud nemá dobrého makléře, který jej na to upozorní, může za několik let dojít k tomu, že nemovitost bude podpojištěna. A zbylé náklady na likvidaci škody ponese vlastník. Aktualizace pojistné smlouvy na nemovitost se doporučuje zhruba každý tři roky.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama