(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Průkaz energetické náročnosti: Odkud přišel?

Průkaz energetické náročnosti: Odkud přišel?

Reklama
Reklama

14.1.2013 – Průkazy energetické náročnosti se staly v minulém roce jedním z nejčastějších t našeho zpravodajství. Odkud k nám myšlenka jejich zavedení přišla a jaké jsou důvody kontroly spotřeby energií v České republice nám sdělila mluvčí společnosti Bez provize s. r. o. provozující inzertní portál www.reality-bezprovize.cz Linda Mitrychová, která se tu průkazů energetické náročnosti dlouhodobě věnuje.

Vstupem České republiky do sdružení států Evropské unie jsme se stali součástí evropského společenství a jako právoplatní členové jsme povinni se mj. spolupodílet na ochraně životního prostředí. V rámci stálého využívání vyčerpatelných energetických zdrojů se Evropská unie rozhodla zmapovat celkové využití této energie a zhodnotit možné alternativy čerpající energii z obnovitelných zdrojů.

Za tímto účelem byl v České republice založen Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Tento dokument zaznamenává dosavadní využití energií a energetických zdrojů na území České republiky a na základě těchto položek zpracovává a plánuje snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami udržitelného rozvoje po dohodě s Ministerstvem životního prostředí. Tento program je každoročně vyhodnocován a plánování je pravidelně zveřejňováno v Obchodním věstníku.

Státní program na podporu úspor energie a využití energetických zdrojů pozvolna zapracovává energeticky úsporná opatření, která postupně vedou ke zvýšení účinnosti energie a poklesu její spotřeby, tedy i snižování energetické náročnosti budovy. Spolu s tím přímo podporuje výstavbu a rozvoj energeticky úsporných budov a budov s ěř nulovou spotřebou energie.

V souvislosti se snižováním energetické spotřeby byl vytvořen v české judikatuře zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který zpracovává příslušné předpisy Evropské unie. Stanovuje některá opatření v rámci hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s ní a mj. také definuje požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a současně také požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů.

Od roku 2000 tak Česká republika postupně přijímá opatření vedoucí ke snížení energetické spotřeby a k efektivnímu využití energií. U novostaveb jsme si už zvykli, že před započetím stavby dochází k posouzení projektu, který musí odpovídat nízkonákladovému standardu – za zajištění zodpovídá projektant v předkládané stavební dokumentaci. U novostaveb se v rámci energetických úspor půjde ještě dál: od roku 2020 budou povoleny výstavby pouze s ěř nulovou spotřebou, tedy půjde o vysoce efektivní komplex, jehož energetická spotřeba bude z části kryta obnovitelnými zdroji.

Ale nepředbíhejme. Rok 2013 s sebou přinesl řadu změn právě na poli energetické náročnosti budovy. Netýká se pouze novostaveb, ale všech prodejů a pronájmů mimo pronájmů ucelených částí budov (až od 2016). Nově schválená novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která vešla v platnost 1. 1. 2013, s sebou přináší povinnost vlastníků budov a společenství vlastníků budov před prodejem či pronájmem vypracovat energetický průkaz náročnosti budovy.

Vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) či jeho kopii je povinen majitel nemovitosti předložit možnému kupujícímu či nájemci ještě před uzavřením kupní/nájemní smlouvy. PENB obsahuje veškeré relevantní informace týkající nejen energetické spotřeby, ale především energetického výdeje budovy. Budova je označena energetickým štítkem, který známe z domácích elektrických spotřebičů.

Novela zákona také přímo nařizuje zveřejnění ukazatelů energetické náročnosti budovy uvedených v průkazu v informačních a propagačních materiálech, a to při prodeji i pronájmu nemovitosti.
Hlavním cílem projektu je nejen poskytnout novému nabyvateli nemovitosti všechny relevantní informace, ale především zmapovat aktuální stav energetické náročnosti budov a na základě těchto skutečností vyhodnotit nový postup vedoucí k úsporám a zefektivnění koloběhu energií.

Průkazům energetické náročnosti budov jsme se věnovali také v těchto článcích:
Průkazy energetické náročnosti budov: schválení je za dveřmi  
Prezident nepodepsal novelu o energetických štítcích  
Energetické průkazy budov: mýty vs. fakta   
Energetické štítky budou. Co na to realitní kanceláře? 
17 nejčastějších dotazů na energetické štítky 
První nemovitosti dostávají své energetické štítky 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama